Strategisch HR-beleid: focus op geïntegreerd aanwezigheids- en absenteïsmebeleid en re-integratiegesprek

Vorige week doken we in het geïntegreerde aanwezigheidsbeleid, gericht op het welzijn van medewerkers. Deze week staat het re-integratiegesprek centraal, een cruciaal moment waar empathie en voorbereiding samenkomen voor een succesvolle terugkeer naar het werk. 

Elk gesprek is uniek, en ik nodig je uit om de inzichten in het volledige artikel te ontdekken!

Verken de stappen en tips voor een vlotte re-integratie. 

Vorige week verdiepte ik me in het geïntegreerde aanwezigheidsbeleid, ook wel bekend als absenteïsmebeleid. Dit beleid richt zich op het bevorderen van de aanwezigheid en het welzijn van jouw medewerkers.

Deze week ligt mijn focus op het re-integratiegesprek. Een re-integratiegesprek is een belangrijk moment waarin je samen met een medewerker bespreekt hoe hij of zij weer kan terugkeren naar het werk na een periode van ziekte. Het voeren van een re-integratiegesprek vereist zorgvuldige voorbereiding en empathie. 

Hier zijn enkele stappen en tips die je kunt volgen:

  1. Voorbereiding:
   • Verzamel informatie over de medewerker, zoals de reden van ziekteverlof, medische updates en eventuele beperkingen.
   • Lees het re-integratieplan en de rapporten van de bedrijfsarts door.
   • Bedenk welke specifieke vragen je wilt stellen om de behoeften en verwachtingen van de medewerker te begrijpen.
  2. Creëer een ondersteunende omgeving:
   • Begin het gesprek met het tonen van begrip en empathie voor de gezondheidssituatie van de medewerker. Geef de medewerker de ruimte om zich op zijn gemak te voelen.
   • Maak duidelijk dat het doel van het gesprek is om samen oplossingen te vinden voor een succesvolle terugkeer naar het werk.
  3. Luister actief:
   • Geef de medewerker de ruimte om zijn of haar ervaringen te delen.
   • Luister naar eventuele zorgen, angsten of behoeften die de medewerker heeft met betrekking tot de terugkeer naar werk.
  4. Bespreek werk gerelateerde aspecten:
   • Is de terugkeer naar dezelfde functie haalbaar, of zijn aanpassingen in het werk nodig? Overweeg de mogelijkheid van deeltijds- of voltijdswerk.
   • Ga dieper in op de taken en verantwoordelijkheden van de functie, en bespreek gezamenlijk welke aanpassingen mogelijk zijn.
   • Bespreek en identificeer eventuele voorzieningen of wijzigingen die essentieel zijn voor een succesvolle re-integratie.
   • Houd rekening met de privacy van de medewerker en beperk de discussie tot relevante werk gerelateerde zaken.
 • Formuleer concrete doelen:
  • Bepaal samen met de medewerker realistische- en haalbare doelen voor de terugkeer naar het werk.
  • Maak afspraken over de opbouw van uren en taken om de overgang geleidelijk te laten verlopen.
  • Zorg ervoor dat alle besproken punten en gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd in het re-integratieplan.
 1. Communiceer regelmatig:
  • Zoals je tijdens de ziekteafwezigheid regelmatig communiceert, blijf je bij het
   re-integratietraject ook op regelmatige basis communiceren met de medewerker en leidinggevende vanuit HR. Daarom is het goed dat je vanaf de heropstart de frequentie bespreekt en het type communicatie dat tijdens de re-integratieperiode zal plaatsvinden.
  • Moedig open & transparante communicatie aan en geef de medewerker de mogelijkheid om eventuele zorgen te uiten.
 2. Bied ondersteuning aan:
  • Toon begrip en bied aanpassingen aan als dat nodig is.
  • Bespreek beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, zoals coaching, training of aanpassingen aan de werkplek.
  • Implementeer een onboarding-traject, aangezien de medewerker gedurende een langere periode afwezig is geweest en mogelijk niet op de hoogte is van alle systemen of structurele veranderingen. Stel de nieuwe collega’s voor.
  • Informeer de medewerker over eventuele wijzigingen op de werkplek die zijn doorgevoerd tijdens de afwezigheid.
 3. Volg regelmatig op:
  • Plan regelmatige opvolgingsgesprekken om de voortgang te bespreken en eventuele aanpassingen te maken indien nodig.
  • Zorg voor regelmatige communicatie tijdens het re-integratieproces zoals opgenomen onder punt 6.
 4. Documenteer het gesprek:
  • Maak aantekeningen van het gesprek en bewaar deze in het personeelsdossier.

Door open en transparant te communiceren en samen te werken aan een re-integratieplan, creëer je een positieve sfeer en vergroot je de kans op een succesvolle terugkeer naar het werk. Onthoud dat elk re-integratiegesprek uniek is, dus pas de benadering aan op basis van de specifieke behoeften en omstandigheden van de medewerker.

Leave a comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_BEDutch