Project Planning: Mijn succesformule voor een optimaal resultaat

Er wordt mij vaak gevraagd welke principes ik hanteer om een project succesvol af te ronden. 

Mijn antwoord is meestal dat ik een stappenplan opstel volgens het Smart-principe (Specific, Measurable, Assignable, Realistic and Time-bound) in combinatie met KISS (Keep It Short and Simple). Dit pas ik toe op de verschillende HR-domeinen en opdrachten. 

Lees hierna mijn aanpak.

Project Planning: Mijn succesformule voor een optimaal resultaat

Er wordt mij gevraagd hoe ik erin slaag om een HR-project succesvol af te ronden. Mijn antwoord is meestal dat ik een stappenplan opstel volgens het Smart-principe (Specific, Measurable, Assignable, Realistic and Time-bound) in combinatie met KISS (Keep It Short and Simple). 

Dit is een ontwerpprincipe dat stelt dat een proces best zo eenvoudig mogelijk is om effectief te zijn. Door overbodige complexiteit te vermijden, kunnen fouten worden verminderd en kunnen problemen sneller worden geïdentificeerd en opgelost. Daarnaast is het ook belangrijk om rekening te houden met de kosten, aangezien eenvoudige en gestroomlijnde processen vaak beoordeeld worden op basis van kosten en baten.

Hierna het stappenplan dat ik gebruik tijdens mijn HR-opdrachten:

Gegevensverzameling

 • Verzamel informatie en gegevens om een dieper inzicht te krijgen (meten is weten).
 • Indien mogelijk, bereken de huidige kosten.

Opbouwen van betrokkenheid

 • Betrek belanghebbenden en zorg ervoor dat je de nodige steun krijgt van stakeholders om innovatief te denken.

Vormen van een werkgroep

 • Selecteer teamleden met de juiste vaardigheden en expertise, en die openstaan voor uitdagingen.

Analyse van de huidige situatie

 • Beschrijf de bestaande situatie (As-Is).
 • Definieer de gewenste situatie (To-Be).
 • Ontwikkel een prioriteitenlijst in de vorm van een roadmap.
 • Denk aan het budgettaire effect van elke voorgestelde optie indien er meerdere opties zijn.

Opstellen van een actieplan

 • Schets een ruwe versie van het actieplan.
 • Hanteer het “SMART” & “KISS” principe

Validatie van het actieplan

 • Laat belanghebbenden het “SMART” conceptactieplan beoordelen en feedback geven. Zie elke vraag als een kans om te leren en te begrijpen waar mogelijk onduidelijkheden in de communicatie zijn.

Uitvoering van het actieplan 

 • Implementeer de acties volgens de planning.
 • Benadruk het belang van communicatie gedurende dit proces. Dit is essentieel.

Evaluatie en follow-up

 • Beoordeel de voortgang en meet de behaalde resultaten.

Aanpassingen indien nodig

 • Pas het actieplan aan op basis van de evaluatie en veranderende omstandigheden.

In elk project is effectieve communicatie de sleutel tot succes. Een doordacht communicatieplan opstellen, samen met de communicatiespecialist, helpt de stakeholders het doel te begrijpen en de vooruitgang te ondersteunen. Ze vormen je partners in dit avontuur, je onmisbare tandem.

Wat dit nog krachtiger maakt, is de voortdurende nadruk op evaluatie gedurende het gehele proces. Deze voortdurende reflectie en aanpassing helpen mij om mijn aandacht scherp te houden en mijn focus onwrikbaar gericht te houden op het uiteindelijke succes van het project. Samenwerking en evaluatie zijn de brandstof voor innovatie en groei. 

 

Leave a comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_BEDutch